Liturgiczne wspomnienie Bł. Bolesławy Lament

 

29 stycznia wspomnienie bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy

 

29 styczeń to dzień narodzin dla nieba Bolesławy Lament. Tego dnia raz w roku przypada wspomnienie liturgiczne Bł. Bolesławy Lament, założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny – tego dnia w parafii jest sprawowana Msza święta z nowenną o uproszenie łask za Jej wstawiennictwem i uczczenie Relikwii.

W archidiecezji białostockiej – wspomnienie obowiązkowe

 

Mszał Rzymski podaje: „Bolesława Lament urodziła się 3 lipca 1862 roku w Łowiczu. Głęboko przejęta brakiem jedności kościoła, w 1905 roku założyła w Mohylewie na Białorusi Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, wyznaczając mu za cel szczegółowy działalność zmierzającą do zjednoczenia chrześcijan i umacnianie w wierze katolików. Odznaczała się wielka miłością do Eucharystii i Najśw. Serca Pana Jezusa oraz ogromną żarliwością apostolską i ekumeniczną. Zmarła w Białymstoku 29 stycznia 1946 roku.

 

MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK

za wstawiennictwem bł. Bolesławy Lament:

 

Boże, ty dla większej chwały Twojego imienia sprawiłeś, że błogosławiona Bolesława poświęciła się pracy w dziele zjednoczenia chrześcijan, spraw za jej wstawiennictwem, aby ci, których uświęcił jeden chrzest, złączyli się w prawdziwej wierze i bratniej miłości pod przewodnictwem jednego Pasterza, a nam udziel łask (chwila ciszy i w sercu przedstawiamy prośbę), o które z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

MODLITWA O KANONIZACJĘ bł. Bolesławy Lament:

 

Wszechmogący wieczny Boże, bądź uwielbiony przez życie i świętość błogosławionej Bolesławy Lament, którą w ziemskim życiu obdarzyłeś duchem apostolskiej troski o jedność chrześcijan i uczyniłeś Matką nowej wspólnoty zakonnej Misjonarek Świętej Rodziny. Spraw, abyśmy umocnieni jej wstawiennictwem, pielęgnowali braterstwo miłości ze wszystkimi ludźmi, a Ją racz obdarzyć łaską kanonizacji, by mogła być czczona w całym Kościele. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.