Chrzest

Sakrament Chrztu świętego jest udzielany w drugą i ostatnią niedzielę miesiąca, podczas Mszy Świętej o godz. 10.00. W pozostałe Niedziele miesiąca udzielany jest po Mszy Świętej o godzinie 12:00.

Do spisania aktu chrztu zgłaszamy się miesiąc wcześniej.

W czwartek w tygodniu poprzedzającym Chrzty udzielane uroczyście podczas Mszy Świętej o godzinie 10:00 zapraszamy rodziców i chrzestnych na Mszę Świętą na godz. 18.00 a po niej na katechezę przed chrzcielną.

WYMAGANE DOKUMENTY:
a) akt urodzenia dziecka z USC
b)
akt ślubu rodziców
c)
zaświadczenia od rodziców chrzestnych (wydane przez ich parafie) że mogą pełnić tę zaszczytną funkcję.
d) kartki od spowiedzi - dostarczyć przed chrztem

 

Nie można nadawać dziecku imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu a dziecko winno być ochrzczone w pierwszych tygodniach życia
Jeśli nie ma nadziei , że dziecko zostanie wychowane po katolicku, chrzest zostaje odłożony na czas stosowniejszy (por. KPK Kan. 868 §2 pkt 2)


Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
- jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest, jego rodziców lub opiekunów, a gdy ich nie ma przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane do tego kwalifikacje
- ukończył szesnaście lat, chyba że proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku
- jest katolikiem bierzmowanym i przyjął już I Komunię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą
- jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
- nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

Jeśli ktoś nie spełnia postawionych warunków, aby być chrzestnym (np. żyje w związku cywilnym) niech roztropnie odmówi składanej propozycji zostania rodzicem chrzestnym
A rodzice niech dobrze wybadają czy wybrany kandydat spełni postawione warunki, nim złożą propozycję